כמו בבית תפריט יום ד’

עבור לגרסה המיוחדת המותאמת לתוכנת הקראה